Det bästa ur nordisk familjebok

Dygd, skallmått och sinnesslöhet

Nostalgi är början på sinnessjukdom, illrar samlar vinterförråd av grodor, vars ben de knäcker, för att grodorna inte ska hoppa bort; negrer hör till en människo-ras som är glad och obekymrad, ”ehuru stundom skenbart allvarlig”; galghumor är förtvivlans munterhet och risken för kleptomani är störst bland kvinnor och allra påtagligast blir denna tjufnadsdrift då kvinnor menstruerar eller är hafvande. I alla fall om en ska tro Uggleupplagan av Nordisk familjebok, från 1904–1926.

I boken Det bästa ur Nordisk familjebok, från Ruin förlag, samlas sanslösa bilder och texter. Med galna funderingar och häpnadsväckande tankegångar förklaras enkla saker på de mest invecklade sätt och avancerade fenomen behandlas på bara några rader. De gamla encyklopediförfattarna tar också varje chans till att slänga in en moralkaka eller två.

Flera av texterna påminner om korta, hårt fabulerande essäer, där författarna verkar ha satt alla fantasier, föreställningar och associationer som farit genom huvudet på pränt. När det brakar loss som värst känns ett parti ur den egna texten om ”mani” påfallande träffande: ”I sina viljeyttringar är den sjuke lika obehärskad; plan och ändamålsenlighet ega ej längre någon betydelse för hans ohämmade verksamhetsbegär. […] Parallellt med denna stigande oro bli äfven tankarna mer och mer förflugna, den sjukes tal förlorar småningom allt sammanhang, bisaker bli hufvudsaker, ögonblickets ingifvelser bringa honom från ett ämne till ett annat, skämtsamma inkast, allmänna talesätt, vitsar och ordlekar flyta om hvarandra, tills det hela uppgår i den vildaste idéflykt.”

Men även om denna nätta och stilfullt formgivna samlingsvolym framförallt är rolig och underhållande, är den tidvis också djupt tragisk. I de utvalda texterna målas bilden av ett samhälle präglat av rasism, sexism och trångsynthet upp. Ett samhälle där människors värde och duglighet bedöms utifrån skallmått, kön och civilstatus, och där de vars beteende inte faller helt inom det som anses vara friskt och normalt spärras in på dårsjukhus för förvaring och tukt.

Det framgår inte om personerna bakom Det bästa ur Nordisk familjebok är ironiska eller inte i sitt förord, när de beskriver dagens läsare som fria från fördomar och vanföreställningar. Men om det är något vi kan lära oss av det gamla uppslagsverket, så är det att vi aldrig ska ta våra vetenskapligheter och neutraliteter för givna. Objektiviteten är inte död, den har aldrig funnits.

Fast trots att vi än idag inbillar oss att vi sitter på vetenskapliga sanningar är det ändå ett gott tecken att innehållet i en bok som denna framstår som skrattretande och bisarrt. Det tyder ändå på att vi har kommit någonstans på vägen. Frågan är bara hur framtidens domar kommer att falla över våra vetenskapligt baserade och fördomsfria skrifter.

Titel: Det bästa ur Nordisk familjebok
Omslag och grafisk form: Carl Ehrenkrona
Förlag: Ruin
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 68
ISBN: 978-91-85191-33-8
Övrigt: Allt material, både bilder och text, i boken förutom förordet är kopierade direkt från andra upplagan av Nordisk familjebok.