Kina – en koloss i obalans

I slutet av september blev taikonauten Zhai Zhigang den förste kines att promenera i rymden. Den kinesiska rymduppvisningen var en av de första delarna i det rymdprogram, som så småningom ska leda till en kinesisk månlandning. Resan var en storslagen propagandauppvisning och avslutning på Peking-OS – Kina från dess bästa sida.

Men samma månad kom också avslöjanden om den mjölkskandal där över 50 000 barn blivit förgiftade. Och det stod snart klart att flera kinesiska myndigheter känt till mjölkskandalen innan OS började, men tystat ner den för att inte störa de olympiska spelen.

Och så här verkar det fungera. Kina är ett land av ytterligheter. Världens folkrikaste land, med en tillväxt runt tio procent de senaste trettio åren, har växtvärk. Samtidigt som hundratals miljoner kineser kan glädjas åt ökad välfärd och nyvunna friheter, ökar klyftorna och missnöjet i flera regioner. Om detta berättar Kina-korrespondenterna Göran Leijonhufvud och Agneta Engqvist i reportageboken Kina – den haltande kolossen.

Boken bygger både på nytt material samt en rad artiklar, både nya och gamla, som paret skrivit under sin tid i Kina. Bokens första del tar itu med städerna. Enorma smältdeglar där gammalt ständigt rivs för att göra plats för nytt. Där myndigheter exproprierar attraktiv mark och tvingar fattiga arbetare att flytta med bara en spottstyver i kompensation.

Det historiska Peking går förlorat bit för bit till förmån för megalomaniska byggprojekt och hypermodern arkitektur. Den nedmontering av de traditionellt kinesiska som kommunistpartiet initierade på 50-talet fortsätter nu under kapitalistisk flagg. Nedslående är också att de fattiga bönder som i miljontals söker sig till städerna för att arbeta, har helt andra rättigheter än infödda stadsbor. Ett a- och ett b-lag har bildats, vilket gjort att kriminalitet och prostitution ökat lavinartat i städerna.

Bokens andra del tar oss med till periferin, till de mindre byarna, långt borta från de nyrika urbana kineserna. Här får vi möta fattiga bönder, korrumperade ledare och kvinnor som behandlas som tredje klassens medborgare. Även Tibetproblematiken behandlas ingående och ibland bränner det till rejält, som när författarna berättar om den blodgivarskandal med hundratusentals hiv-offer som myndigheterna nästan lyckades tiga ihjäl.

Kina – den haltande kolossen är en utmärkt guide till nutidens och framtidens Kina. Författarna har det inifrånperspektiv som är viktigt för att kunna ge en mer balanserad och komplex bild av landet som ofta beskrivs i allt för förenklade termer i svensk media.

Titel: Kina – Den Haltande Kolossen
Författare: Göran Leijonhufvud & Agneta Engqvist
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 271
ISBN: 9789100120146