Våldtäkt och romantik

Let’s talk about rape

Ingen gillar våldtäkter. Det är fel och hemskt och förkastligt och oförlåtligt. Och vi är väldigt överens om att det är så. Katrine Kielos konstaterar detta i sin debattbok Våldtäkt & Romantik. Men trots att våldtäkten är så avskydd i alla sammanhang måste den diskuteras: ”Vi måste prata om våldtäkt.” Konsensus är ingen garanti för att förtrycket har upphört – tvärtom är våldtäkten en realitet som måste ges stort utrymme i den feministiska debatten. Kielos bok är en enda lång – och övertygande – argumentation för detta.

I Våldtäkt & Romantik går Kielos noggrant igenom feminismens historia och utveckling, parallellt med analyser av rörelsens felsteg och feltänk. Det hela varvas med en nyanserad avvägning mellan teori och praktik, problem och lösning. Hon pekar på hur sexualitet, manligt, kvinnligt, rädsla, makt och förtryck konstrueras, och därefter visar hon hur begreppen kan nedmonteras och omformas.

På det hela taget är Kielos bok en utmärkt introduktion till var feminismen står idag. Detta sker med våldtäkten som ingång, angreppssätt och röd tråd. Den är lättillgänglig, lättförståelig och framförallt manar den till kamplusta, utan att för ett ögonblick gå över gränsen och bli provokativ. Häri ligger Kielos största tillgång som samhällsdebattör: Hon förmår fånga de mer knepiga teoretiska passagerna på ett enkelt sätt, hon problematiserar och levererar lösningar och framförallt lyckas hon skriva en bok som både kan fungera som en introduktion till nybörjarfeministen och som en intressant tankeväckare för den gamle genusvetaren.

Kielos bidrag till dagens debatt blir introducerandet av våldtäkten. Våldtäkt och romantik innebär ett starkt argument för att det sexuella övergreppet måste få ta större plats i diskussionen kring förtryck. Kielos har effektivt visat att våldtäkten är en viktig mekanism för den patriarkala maktordningen.

Titel: Våldtäkt & Romantik – En berättelse om kvinnlig sexualitet
Författare: Katrine Kielos
Förlag: Modernista
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 125
ISBN: 9789185453726