Terry Jones krig mot kriget mot terrorism

Några anspråkslösa förslag

Vad har en gammal avdankad komiker att säga om det internationella politiska läget? Tja, ganska mycket. Den forne Monty Python-medlemmen Terry Jones ger ut en samling texter under den något krångliga titeln Terry Jones krig mot kriget mot terrorismen där han går till hårt angrepp mot en viss Texas-cowboy.

Det kan verka som ett dödfött projekt. Risken är överhängande att politisk komik slår över i antingen tråkighet, där politikens allvar äter upp humorn, eller att den å andra sidan reduceras till en onyanserad flamsighet, utan politisk udd. Python borde leda till det andra alternativet, men överraskande nog lyckas Jones undvika båda fällorna.

Den lilla pocketen på drygt 150 sidor innehåller en samling texter av krönika- eller essäart, skrivna mellan december 2001 och januari 2007. Förvånande nog är Jones tydlig, rak på sak, ironisk, övertygande och – kanske framförallt – jävligt förbannad. Den humor som ändå finns i boken är svart, bitter och vibrerande av undertryckt vrede. För det är med en effektiv skärpa som Jones visar på absurditeten i den falska logik som rättfärdigat kriget mot terrorismen. Han skyr inte ämnen som död eller tortyr, men behåller samtidigt lättillgängligheten.

Ofta har texterna en speciell form. Tankarna går till Jonathan Swifts ”Ett anspråkslöst förslag”. I likhet med Swift vänder Jones på steken för att påvisa hur snedvridna många av Bushs resonemang är. Han argumenterar logiskt och övertygande för att Storbritannien borde bomba Irland (eftersom många irländare bor där och vissa irländare har bevisligen begått terrorhandlingar) och därefter borde gå vidare och bomba USA, eftersom många irländare emigrerat dit – dessa är också potentiella terrorister. Ett annat exempel är när han utger sig för att vara en representant för HFSPHF (Humanitär Föreningen för att Sätta Påsar på Huvudet på Fångar) och gratulerar Mr Bush för att han så effektivt har satt så många påsar, på så många huvuden, på så kort tid.

Och sådär håller det på. Jones kommer knappast med några nya, revolutionerande tankar om krig, tortyr och terrorism, men boken är, tack vare sitt omfång, sin rättframhet och sin humor, angelägen. Jones lyckas genom sin slagkraftighet och intelligenta, men enkla grepp, belysa en av modern tids största politiska lögner – kriget mot terrorismen – med samma ljus, men från en ny vinkel.

Titel: Terry Jones krig mot kriget mot terrorismen
Författare: Terry Jones
Förlag: Karneval Förlag
Språk: Svenska
Översättare: Margareta Norlin
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 151
ISBN: 9789185703050