Till Dig Man

Svar på hafsigt brev

Jag är inte man. Annamaria Bauers brevbok Till Dig Man har en tydlig adressat och det är inte jag. Men i egenskap av kvinna är det också möjligt att höja ett par ögonbryn över innehållet, utan att framstå som en trångsynt sexist.
Tanken är ju så fin. Ett brev till männen från kvinnorna, där Vi förklarar hur Vi fungerar och hur Vi ser på Er: ”Jag vill inte lägga mig i hur Du formar ditt liv och Dina roller. Jag vill berätta om hur vi av den andra arten betraktar Dig”. Rakt igenom präglas brevet av ett påtagligt viochdom-perspektiv och att betrakta män och kvinnor som skilda arter är inte vad jag kallar att sträva efter jämlikhet. Att särskilja – att peka på, understryka och förstärka – skillnader mellan genus har tvärtom varit ett effektivt sätt att bibehålla genusrelationerna, inte rasera dem.

Överlag gör Bauer det lite lätt för sig. Hon smutskastar herrtidningar och menar att de behandlar män som om de vore neanderthalare, inget kontigt i det, men hon framställer det som att herrtidningar är det enda alternativet för en genusmedveten man. Mig veterligen finns det fortfarande ett hundratal andra ickegenusbundna tidningar att välja mellan.

Och Bauer fortsätter att göra det lätt för sig. Efter våldtäkt och herrtidningar går hon vidare på barnporr. Det är självklart förkastligt och fel på alla sätt och vis, men hur många män springer egentligen runt med barnporrtidingar i bandytrunken? Alla män har någon sådan bandykille i sin närhet tycks Bauer tro. Generellt har hon rätt i sak – att män i större utsträckning borde ta avstånd från andra män som på ett eller annat sätt bidrar till patriarkala strukturer, men att hon bara väljer att fokusera på just barnporr gör hennes argumentation en smula urvattnad. För feminism (som för övrigt är ett ord som omsorgsfullt undviks boken igenom) handlar om lite mer än att bara låta bli att våldta och surfa på barnporrsidor. Jag ställer mig frågan varför Bauer inte uppmanar män att ta itu med jämställdheten på det mer grundläggande planet: att diska, städa och allt var det är i lika stor uträckning som sambon, varje dag, år ut och år in. Eller att verkligen kämpa för att lönerna i traditionella kvinnoyrken ska upp. Men istället väljer Bauer att sparka in redan öppna dörrar genom att ge störst utrymme åt förkastandet av barnporren.

Det som ändå blir det mest påtagligt störande i Till Dig Man är ändå layouten. Den ständiga, omotiverade radbrytningen, småfelen vad gäller skiljetecken och versaler, det konsekventa användandet av stor begynnelsebokstav i ord som din och dig, bilder och omslag som verkar vara gjorda i paint ger – vid sidan av en ofta haltande argumentation – ett generellt hafsigt intryck. Det är inget eftertänksamt, genomarbetat brev, snarare en god idé om att vädja till mäns förnuft och väcka en stolthet i att vara feminist och man. Men eftersom utförandet, de naiva resonemangen och bristerna i både form och utförande är så stora stannar Till Dig Man just vid att vara en god idé, men tyvärr inte så mycket mer.

Titel: Till Dig Man
Författare: Annamaria Bauer
Förlag: Alida bok
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2000
Antal sidor: 32
ISBN: 9197379514