Vems Islam - De kontrastrika muslimerna

Vems islam

Halshuggningar, lemlästade kroppar och invektiv skanderade på arabiska. I dagarna släppte den holländske högerpolitikern Geert Wilders sin 15-minutersfilm om islam, Fitna, och den är inte ett dugg behaglig att titta på. Estetiken känns igen från de extrema islamisternas propagandafilmer, där USA och Israels övergrepp i bland annat mellanöstern visas upp i närmast perversa slow motion-scener ackompanjerade av hjärtskärande klagosång.

Många fruktar att protesterna från muslimska länder nu ska bli lika stora som vid Jyllandspostens publicering av Muhammed-karikatyrerna, och det holländska näringslivet är tidigt ute och fördömer filmen, livrädda för att drabbas av bojkott från den muslimska världen.

Islam har runt 1,5 miljarder utövare runt om i världen och religionen är numera en naturlig del av ett mångkulturellt Europa, ändå vet vi så lite om den. Muslimen är för många ”den andre”, någon som viftar med en kalasjnikov och för ett heligt krig mot väst, redo att islamisera dig och alla du känner. Fördomar, okunskap och hopbuntande av människor som inte är vita-vi tycks genomsyra debatten om islam som förs i Europa idag, vilket knappast kommer att leda till ett tryggare samhälle.

Okunskap föder som bekant osäkerhet, osäkerhet rädsla vidare till våld, som i sin tur skapar ett behov av att skydda sig – gärna med våld – och sen brakar helvetet lös. Europa kan mycket väl komma att bli ett religiöst slagfält i framtiden, men inte på grund av religionerna i sig, utan på grund av att galningar som Geert Wilder och hyperreligiösa dogmatiker så gärna vill det.

Mohammad Fazlhashemi är docent i idéhistoria vid Umeå universitet och är en flitig debattör i frågan om hur väst ser på den muslimska världen. I boken Vems islam ger han läsaren en historisk genomgång av islams framväxt och de olika tolkningsskolor som finns inom religionen. Hur genus, politik och islams framtid debatteras och hur kontrastrik religionen egentligen är.

Men det är ingen försvarsskrift han har skrivit. Det dryftas flitigt och Fazlhashemi värjer inte för de svåra frågorna. Till exempel hur muslimer i väst och islam som religion ska förhålla sig till den västerländska idétraditionen och den västerländska synen på demokrati.

Intressantast blir det när författaren visar på att de extrema formerna av Islamism gärna växer sig starka i samhällen som drabbats av djuplodande strukturkriser och hur religiös övertygelse i kombination med fattigdom, arbetslöshet och utanförskap är en alldeles utmärkt grogrund för fanatism. Till synes självklara resonemang, men ändock: ofta bortglömda och undanskuffade till förmån för förenklad och hatisk polemik av den typ som Geert Wilder sysslar med.

Vems Islam är en bok både för progressiva troende och Gudsförnekande samhällsintresserade. Den ger en utmärkt introduktion till en religion som blir allt vanligare i Sverige och som fler svenskar borde lära sig mer om. Dessutom slår den hål på en rad fördomar om islam och muslimer, inte genom hätsk polemik utan genom balanserad argumentation – ren kunskap.

Titel: Vems islam – de kontrastrika muslimerna
Författare: Mohammad Fazlhashemi
Förlag: Norstedts Förlag
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 319
ISBN: 978-91-1-301661-0