Carlbring testar språkets och bloggens möjligheter

Magnus CarlbringI ett och ett halvt år har den säregne karaktären embryo delat med sig av sina betraktelser på internet. Grammatiskt lössläppt, och med ett existentialistiskt djup, en varm humor och en tydlig humanistisk grundhållning strödde han visdomar med ett säreget poetiskt anslag omkring sig. Samtidigt började det spekuleras kring vem som var personen bakom. En etablerad författare, eller en helt ny och för allmänheten okänd kreativ språkbegåvning? Med embryo blev det tydligt hur en karaktär i skydd av internets möjligheter till anonymitet kunde skapas och utvecklas direkt framför ögonen på en nyfiken publik. Konturerna blev skarpa och till slut intervjuades han även i Aftonbladet där hans språkbehandling jämfördes med Jonas Hassen Khemiris Halim, huvudpersonen i romanen Ett öga rött.

I september i år trädde så upphovsmannen, författaren Magnus Carlbring, fram, samtidigt som han förklarade att embryo hade rest iväg. Carlbring skriver på bloggen att han ville testa bloggandet som uttrycksmedel. Ur en förbiskymtande karaktär i romanen Paul Exodus Propp skapades därför embryo, redo att fylla både sidor och hjärtan.

Det går att följa embryos vardag i bloggen som vilken offentlig dagbok som helst. Lika mycket behållning ger inläggen var för sig, antingen de är utformade som små poem eller längre prosadikter. Grammatiken är satt ur spel och stavningen följer andra och egna regler, vilket ofta leder till att orden får en dubbel innebörd.

”språk är frihet inte fångngenskap”, står det i ett inlägg daterat den 25 april 2006. Friheten innebär inte bara att kunna skriva hur som helst, utan även vad som helst. Politiska betraktelser, som att USA ska ut ur allt de är inne i, till och med ut ur sig själva, står sida vid sida med till exempel en lista över kvalitén på olika skal där moroten toppar eftersom ”den är lättskalrad okcså kan man ringla dom i salladen snyggt okcså nyttrigt”. Givetvis hamnade även höstens riksdagsval under embryos säregna lupp. Här märks framför allt ett ironiskt utspel om folkpartiets politik:

klart ungngarna blir smartrare okcså dukctigrare okcså mer ömsinta okcså snällrare om vi ser till så att dom får skrivena omdömen i uppeförande man måste omdöma dom mer okcså skrämmra dom mer: skrämda barn skaprar en mysigare värld det fattrar var okcså varannan folkcepartist som vill bro i en folckepartistat det säjer jag nu

Bloggdjungeln är många gånger en omöjlig labyrint. Samtidigt är den en möjlighet för språkartister att bygga nya vägar, kors och tvärs och in och ut genom allt som kallas litteratur. Magnus Carlbring är med embryo en lysande föregångare. Fler borde följa hans exempel.

Carlbring uppdaterar inte längre bloggen med nya inlägg, men allt som har skrivits där tidigare finns kvar. Tanken på en samling med det bästa, signerat embryo, tryckt i en stilig liten bok, känns långt ifrån främmande.

Läs embryos texter på http://yoembryo.blogspot.com
Aftonbladets intervju med embryo hittar du här.