Ge globen en chans

Århundraden av stöld och girighet

Girighet och habegär har funnits lika länge som människan. Och att driften efter mer tillhör en av de sju dödssynderna verkar inte ha bekommit oss. I Dekius Lack och Kiran Maini Gerhardssons bok Ge globen en chans visas resultatet av människans girighet genom tiderna. Ett resultat som många nog har noterat och är medvetna om men som kan tålas att berätta en gång till. För hur var det nu, varför pratar de egentligen spanska i Chile och franska i Zaire?

Ge globen en chans är en konkret sammanfattning av de erövringar (eller var det stölder?) som européer bidrivit mot flera olika världsdelar. Där författarna främst har valt att belysa hur ett mer girigt land gått in i ett annat och mer eller mindre tagit det andra landet som sitt. Här presenteras tankeväckande fakta om en del av historien som många länder idag antagligen kan tycka jobbigt att kännas vid. För hur smickrande är egentligen en historia där man förekommer som en tjuv?

Även de problem som idag råder tillägnar boken några avsnitt. Författarna berättar om den ojämnt fördelade maktbalansen som nu förekommer mellan olika länder i världen. Där rika länder fortfarande håller de fattigare i ett järngrepp genom en ekonomisk skuld. I ett avslutande kapitel tas även klimatdebatten upp som ett problem, där det även där ser ut som de fattigare länderna drar kortaste strået.

Med en rak berättarstil och med tänkvärda illustrationer är Ge globen en chans en bok som når fram med sitt budskap. Författarna vill visa vad som hänt under årens lopp och på så sätt uppmuntra ett agerande för en hållbar global framtid. I inledningen vänder de sig specifikt till regeringens globaliseringsråd och uppmanar till räddningsarbete av jorden istället för en försäljning av JAS-plan. Boken väcker som sagt många tankar och även en känsla av maktlöshet, vad kan till exempel jag som enskild individ göra för att rädda världen? Lack och Maini Gerhardsson lägger väl till största delen ansvaret på politikerna/samhället men uppmanar alla att tänka klimatsmart. Ge globen en chans löser inte alla världens problem men är absolut ett viktigt inlägg i en debatt om jordens och människornas framtid.

Titel: Ge globen en chans
Författare: Dakius Lack & Kiran Maini Gerhardsson
Förlag: Bakhåll
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 75
ISBN: 9177422635, 9789177422631