Litteraturens nytta och onytta

En gång skrev The Guardian att det minsann är nyttigt att läsa. Det är bevisat, rent naturvetenskapligt. Det är nämligen så att forskarna har kommit fram till att olika områden i hjärnan aktiveras beroende på vad som händer i den text man läser. Läsningen blir en mental simulering av en verklig händelse.

Forskarvärlden häpnar. Som om det aldrig inträffat att människor blir kåta, rädda, glada, kära av att läsa.

Då är det tur att det finns de som Mikita Brottman, sådana som vågar tala sanning om vad läsning verkligen är: Onani. I The Solitary Vice: Against Reading gör hon upp med tanken om den förädlande skönlitteraturen och jämför läsandet med en simpel stund med sig själv i ensamhet.

Svenska Dagbladet skrev en understreckare om Brottman härom året.

Så, nästa gång du ägnar dig åt självbefläckelse i stället för Proust eller Austen och känner dig lite skamsen efteråt och tycker att du borde använt tiden bättre. Don’t.