Lär av kärlekens mästare

Kärlekens TAO

Jolan Chang, är den mänskliga massageapparaten. Tillverkad i Kina på 30-talet. Han är en kärlekens mästare, går på lågfart och högfart hur länge som helst. Tillfredsställer varje kvinna vilket han ägnat sitt liv åt. Han har löst problemet alla män drömmer om – att kunna ha sex hur länge som helst  och göra alla kvinnor lyckliga! Han har skrivit en bok i ämnet – Kärlekens Tao. Läs boken och lär du hur man tillfredsställer kvinnor! Kärlekens Tao är nödvändig att praktisera för den som vill vara frisk och bli gammal enligt Jolan Chang och hänvisar till de gamla kinesiska forskare och läkare som han stöder sina teser på.

Mr Chang kom till Sverige på 70-talet från Kina, via USA och Kanada. Han kom hit för att titta gamle kungens kinesiska samling och han stannade här. Jag bodde i Kanada tidigare men där fanns ett pollen där som jag var allergisk mot så jag flyttade hit för här finns en bra atmosfär och en bra omgivning. Här har jag kunnat praktisera mina teorier utan att någon lägger sig i. I Kina skulle det vara omöjligt att skriva en sådan här bok. Där är de så puritanska idag att de inte ens skulle våga tala om de här problemen och fastän taoismen som filosofi är djupt rotad hos kineserna praktiseras knappt kärlekens Tao i Kina.

Jolan Changs tankar kan låta revolutionerande men bygger på en gammal kinesisk tradition som helt enkelt kallas för kärlekens Tao. Det viktigaste enligt den är att mannen måste lära sig att kontrollera sin utlösning och inte få utlösning så ofta, vilket kanske inte är det lättaste om ens önskvärt. Jolan Chang hävdar att utlösningen inte är nödvändig för att en man ska bli tillfredsställd utan tvärtom är upplevelsen av ett samlag mycket större när mannen slutar att oroa sig för sin utlösning. Att älska hundra gånger utan sädesuttömning ska vara en bra regel. Alla håller kanske inte med om det här.

Själv får Jolan bara utlösning varannan, var tredje månad men påstår sig älska varje varje kväll, sju dagar i veckan. Men kanske är det lyckan för kvinnan för har man lärt sig kärlekens Tao kan mannen älska mycket och hur ofta kvinnan vill. Ingen kvinna behöver då gå omkring och vara otillfredsställd. En kvinna kan också känna tillfredsställelse utan orgasm och orgasmens roll är överdriven enligt författaren. Med hjälp av boken ska man bli en bättre älskare. Jolan Chang sa: jag skrev boken därför att jag tror en sådan här bok verkligen behövs. Vårt kärleksliv är inte tillräckligt och för många människor nästan helt obefintligt. För det har visat sig att kvinnor vill ha mer kärlek än vad männen kan ge.

Boken ska ha tagit fem år att skriva eftersom Jolan är perfektionist och noga med orden. Han skrev fem versioner innan han blev nöjd. Boken har under åren blivit översatt till många olika språk som franska, spanska, tyska, holländska, danska och svenska bland annat. Nu lyssnar människorna på mig och tror på mina idéer sa Chang efter att boken blev populär. Tidigare var det si och så med den saken.

Kärleken har gett mig en seg, en stark och en ung mans kropp. När folk ser mig i bara byxor är det ingen som tror att jag är så gammal som 60 år. Den som får utlösning ofta förlorar också sin kraft och ju äldre man blir desto färre lösningar ska man ha. Kärleken håller mig evigt ung. Kärleken kommer att ge mig långt och lyckligt liv, säger Jolan Chang. Själv är jag helt lycklig, antagligen en av den lyckligaste i världen. Jag avundas ingen, jag är inte svartsjuk och jag önskar ingen makt.

I sin bok lär Jolan Chang ut de rent praktiska metoderna för hur man lär sig kontrollera sin utlösning. Han beskriver även hur man undviker impotens och föreslår ställningar och mycket annat men boken är allt annat än pornografi. Boken används bland annat i undervisningen vid ett USA:s största universitet. Unversity of California i Los Angeles.

Jolan Chang säger att  kontrollerad utlösning är en effektiv preventivmetod. En kvinna som älskar med en man som behärskar Tao, behöver aldrig vara orolig för att bli med barn. Kvinnan slipper därmed alla farliga preventivmedel enligt Jolan som varnar för p-piller och säger att endast kondom och skum ofarliga preventivmetoder.

Boken bygger delvis på läror från en av den kinesiska läkekonstens fäder, Sun S’ su-Mo som föddes år 581. Han levde i 101 år och uppfann ett vaccin mot smittkoppor. Han satte även upp regler för hur ofta män kan ha utlösning:

 • En tjugoåring ska ha utlösning var fjärde dag
 • En trettioåring ska ha utlösning var åttonde dag
 • En fyrtioåring ska ha utlösning var tionde dag
 • En femtioåring ska ha utlösning tjugonde och
 • En sextioåring bör inte alls ha utlösning skriver han.

Men jag vill inte ha fasta regler utan det beror på hur bra man mår för övrigt skriver Jolan Chang. Egna kärlekspartners har han många. Mina kvinnor har aldrig varit äldre än 45 år. De yngre kvinnorna passar mig bättre, de är starkare, orkar mer. Och kvinnorna mellan 20-30 år behöver älska sju till nio gånger i veckan vilket passar mig. Det finns ju annars så mycket annat som tar tid som arbete och barn. Men man behöver inte ägna så mycket tid åt mat. De flesta lägger säkert ner tre timmar varje dag på att laga mat och äta. Dessutom äter många alldeles för mycket, säger Jolan Chang.

Kärlekens tao

Tao är en naturlig vishet som växte fram för många tusen år sedan. Ingen vet exakt när Tao kom till men på 500-talet f. Kr. samlade Lao Tzu dess grundsatser i en bok som han kallade Tao Te Ching. Den omfattar något mer än 500 ord, vilket gör den till ett av de kortaste av världslitteraturens stora verk. Tao Te Ching har översatts till många språk och det finns mer än trettio versioner enbart på engelska av skriften. Varje översättare har uppfattat och tolkat Lao Tzus ord på olika sätt.

Det grundläggande i den taoistiska filosofin är tron att energi och rörelse är källorna till allt liv. I tingens universella ordning är vi människor blott små obetydliga och sårbara varelser. Om vi inte befinner oss i harmoni med naturens oändliga kraft kan vi inte hoppas på att existera länge. Detta är den väsentliga tesen i Tao Té Ching. Tao är naturens oändliga kraft och filosofin är att hålla ut. För att följa Tao måste man vara avspänd och naturlig för att kunna bli en del av denna oändliga kraft.

Det var från denna ursprungliga och naturliga filosofi av klokhet, bevarande och anpassningsförmåga som Kärlekens Tao utvecklades.

Det finns tre grundläggande principer som skiljer  från andra studier av kärlekslivet. Man måste förstå dess principer riktigt innan man kan behärska dem.

Den första principen i Kärlekens Tao innebär att mannen måste lära sig att finna de intervall för sädesuttömning som passar hans ålder och hans fysiska kondition. Det kommer att stärka honom så att han kan älska närhelst han och hans partner så önskar och han kan fortsätta samlaget till dess att kvinnan uppnått full tillfredsställelse.

Den andra principen innebär en revolution för västerländskt tänkande för de gamla kineserna trodde inte att okontrollerad uttömning var det mest extatiska ögonblicket för mannen. När han väl inser detta kan han upptäcka andra och större njutningar i erotiken. Detta kommer i sin tur att göra det lättare för honom att kontrollera sin sädesavgång.

Den tredje principen som är mycket betydelsefull på ett annat sätt innebär att kvinnans tillfredsställelse är av största vikt. Detta är redan väl känt i västlandet genom arbeten av Kinsey och senare västerländska sexologer. Deras resultat har på senare år fått ännu större spridning genom de olika kvinnorörelserna och giltigheten i deras teser betvivlas nu knappast längre.

Hur viktigt det var att älska för det gamla taoisterna kan vi se i denna dialog ur Su Nu Ching:

-Kejsar Huang Ti: “Jag är trött och disharmonisk. Jag är dyster och orolig. Vad skall jag göra åt detta?”
-Su Nu: “All svaghet hos mannen måste tillskrivas ett felaktigt sätt att älska. Kvinnan är starkare till sitt kön och sin konstitution är mannen, liksom vattnet är starkare än elden.
-Huang Ti: “Hur kan mannen iakttaga sin kvinnas begär och tillfredsställelse?”
-Su Nu: “Det finns tio kännetecken. Mannen måste iakttaga dem och veta vad han bör göra.

Hemligheten med ett framgångsrikt kärleksliv ligger hos paret självt och i att de inte har några hämningar när det gäller att experimentera. Rygga inte tillbaka inför er partners i idéer eller förslag. Att älska på samma sätt varje gång kan jämföras med att äta bröd och mjölk varje mål, varje dag. Man skulle mycket snabbt trött på denna enformiga diet.  Man överdriver inte om när man säger att de olika ställningarna är kärlekens krydda. Utan alla dessa variationer skulle kärleken inte vara en så omstörtande upplevelse.

De tio kännetecknen man ska känna till är:

 1. Hennes händer av jade håller honom om ryggen och hennes underkropp rör sig. Hon sträcker ut tungan och slickar honom för att hetsa upp honom vilket visar att hon är starkt upphetsad.
 2. Hennes välluktande kropp ligger utsträckt  och är orörlig och hon andas häftigt genom näsan. Detta visar att hon begär att han ska förnya sina stötar.
 3. Hon öppnar sina händer för att leka med den sovande mannens hammare av jade vilket visar att hon hungrar efter honom.
 4. Hennes blick fladdrar och hennes ögonbryn skälver och hennes röst är skrovlig när hon mumlar smeksamma ord som visar att hon njuter av det.
 5. Hon fattar tag i sina fötter med händerna och öppnar sin Jadeport på vid gavel.
 6. Hennes tunga sticker ut som om hon vore till hälften i sömn eller svagt berusad. Detta visar att hennes blygd längtar efter djupa och grunda stötar och att hon vill att de skall utföras med kraft.
 7. Hon sträcker ut fötter och tår och försöker hålla kvar hans hammare av jade inne i sig men hon är inte säker på om hon vill att han skall stöta. Samtidigt mumlar hon med låg röst. Detta visar att Yins tidvatten är inne.
 8. Plötsligt vet hon vad vad hon vill och vrider sig litet i veka livet. Hon svettas lätt och samtidigt och ler samtidigt vilket visar att hon ännu inte är helt tillfredsställd.
 9. Den ljuva känslan har redan infunnit sig och hennes njutning stegras. Hennes Yin flödar. Hon håller honom hårt och även detta visar att hon ännu inte är helt tillfredsställd.
 10. Hennes kropp är het och fuktig av svett. Hennes händer och fötter är avslappnade. Detta visar att hon nu är fullständigt tillfredsställd.

Dessa kännetecken är beskrivna in i minsta detalj i boken vilket tydligt visar att de taoistiska läkarna studerade frågan intensivt. Vi har också skäl att anta att en tredje person måste varit närvarande för att i vetenskapligt syfte observera kvinnans reaktion i varje fas av kärleksakten. Vi vet också att vissa ställningar krävde tre deltagare och på så vis bör man ha kunnat inhämta en del kunskaper.