Mahatma eller konsten att vända världen upp och ner

60 år efter mordet på Gandhi

Till början blyg och med tiden kufisk, men han blev också en av 1900-talets mest betydelsefulla politiska och andliga ledare. Det sägs att Mahatma Gandhi är en av historiens mest omskrivna och analyserade personer. Men något större svenskt verk om honom har det inte funnits, förrän nu.

I sin biografi Mahatma! ger svenska Zac O’Yeah, som sen flera år tillbaka är bosatt i Indien, en personlig, initierad och mångfacetterad bild av en mycket fascinerande man och dennes tankar. På bokens femhundra sidor varvar O’Yeah mer berättande avsnitt med egna reflektioner, beskrivningar av indienresor och dialoger med olika gandhikännare. Perspektivet i boken låser aldrig fast sig någonstans, varken vid författaren själv eller vid biografiobjektet Gandhi.

En nödvändig förutsättning för att förstå Gandhi själv är att få en förståelse för den samtid han verkade i och för Indiens och inte minst den brittiska kolonialismens historia. Allt detta blandar O’Yeah, till en levande och fyllig berättelse om mahatmans liv, filosofi och den värld som han levde i och lämnade efter sig.

Från att ha varit en blyg londonutbildad jurist, kom Gandhi kring förra sekelskiftet att bli en oerhört betydelsefull person, en indisk landsfader. Utvecklingen skedde bland annat i Sydafrika, där hans engagemang för jämlikhet och mänskliga rättigheter väcktes, och där hans politiska metoder och tankar grundlades.

Att Gandhi lyckades med den konst som undertiteln till O’Yeahs bok nämner – konsten att vända världen upp och ner – har till stor del sin grund i en sak. Kombinationen av en sällan skådad övertygelse och en förmåga att ständigt omvärdera och utveckla sina tankar och åsikter. Genom att hela tiden ta utgångspunkt i kärleken och ickevåldet, har Gandhi inspirerat och influerat en rad stora människorättskämpar, som Martin Luther King och Nelson Mandela.

Men det är inte bara frågor om mänskliga rättigheter och ickevåldsmetoder som gör att Gandhi fortfarande är högaktuell, sextio år efter sin dramatiska död. Bland annat predikade han samförstånd mellan världens olika trosåskådningar och i debatten kring klimatförändringarna och fördelningen av jordens resurser finns det mycket att hämta i hans tal och skrifter. I Mahatma!s avslutande kapitel gör O’Yeah också flera intressanta iakttagelser kring hur Gandhis tankar och filosofi används och skulle kunna användas än idag.

Titel: Mahatma! Eller konsten att vända världen upp och ner
Författare: Zac O’Yeah
Förlag: Ordfront
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 550
ISBN: 978-91-9037-205-6