Kategori: Facklitteratur

Fettepidemin

Fat Land – How Americans Became the Fattest People in the World

Fetman är på många sätt en faktisk symbol för det kapitalistiska överflödsamhälle vi lever i i dag. Den påminner oss om att vi uppenbarligen har mer än vi behöver och att marknadsliberalismens osynliga hand i själva verket inte är särskilt osynlig, utan tvärtom, väl synlig, tvångsmatandes folket med fett och socker.

I USA är 72 miljoner människor mycket feta (BMI över 30) och i takt med att den amerikanska livsstilen sprider sig över jorden drabbas allt fler av fetmaepidemin. Värst har de små länderna i Stilla havet drabbats. På Nauru, världens minsta oberoende republik, är 95 procent av befolkningen överviktig och 80 procent är feta. Liknande siffror återfinns hos grannarna Tonga, Samoa och Cooköarna. I Europa ser det bättre ut, men långtifrån bra och i Sverige har andelen feta i befolkningen ökat från fem till tio procent de senaste 30 åren.

I och med att fetma i princip är en garant för att dra på sig en rad sjukdomar som olika typer av cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, är den en stor kostnad för samhället. Enligt SU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) kostar fetman och fetmarelaterade sjukdomar samhället runt tre miljarder kronor i direkta kostnader varje år – konkret betyder det att cirka två procent av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna går till fettet. De indirekta kostnaderna, sjukskrivningar, förtidig död och förtidspensioneringar, beräknas ligga ännu högre. Lägg där till det mänskliga lidandet i försämrad livskvalité, diskriminering och stigmatisering.

I den amerikanske journalisten Greg Critsers, Fat Land – How Americans Became the Fattest People in the World, kan man läsa om hur det gick till när USA på femtio år gick från ett friskt, äppelkindat folk till ett sjukt fett dito. Om stora snabbmatskedjor som tillsammans med marknadsföringsdrakar plockat fram mer och mer sofistikerade sätt att göda befolkningen – hur portionerna blev både större och billigare och hur den övriga marknaden tassade efter och gav folket vad folket ville ha; och det man ville ha var mer fett, sötare snacks, mer teve, bredare stolar på restaurangerna och större kläder i butikerna. Fettet renderade dollar och politiker och internationella konglomerat tjänade mer pengar än någonsin.

Samtidigt försvann fler och fler idrottstimmar i skolan och kulmen nåddes väl någon gång när snabbmatskedjorna, via sponsring, släpptes in i de amerikanska skolorna. Amerikanerna rörde inte på sig, de åt mat proppad med fett och socker och de få som höjde sina röster togs aldrig riktigt på allvar. Dessutom kunde forskare snart se att fetmaepidemin inte drabbade alla i samhället; fettet hade nu blivit både en klass- och etnicitetsfråga. Snabbmatsföretagen placerade sig strategiskt i fattiga områden där människor varken hade kunskap eller ork att ägna sig åt sunt leverne. Och för vissa invandrargrupper som kom från knapra förhållanden – vilket innebar att deras kroppar genetiskt lärt sig att mer effektivt ta till vara på fett, för att helt enkelt överleva – blev det en fullkomlig fettchock när fet snabbmat och sockerstinn läsk blev något av en huvudföda.

En både skrämmande och sorglig trend i USA är också den fetmanormalisering som pågår. Fett-lobbyn jobbar hårdare än någonsin för att tvätta bort fettstigman från de överviktiga och fetman kan beskrivas som ofarlig och skylls på genetiska faktorer bortom den enskilda individens kontroll. I landet som bygger på individens frihet har alltså individens eget ansvar förminskats så till den grad att det är frågan om landet någonsin kommer att återhämta sig. Greg Critsers Fat Land borde vara obligatorisk läsning för alla svenskar som sitter på någon slags maktposition i samhället – lär vi oss inte av amerikanernas misstag är risken stor att fettet kommer att kosta Sverige långt mycket mer än tre miljarder inom bara ett fåtal år.

Titel: Fat Land – How Americans Became the Fattest People in the World
Författare: Greg Critser
Förlag: Mariner Books
Språk: Engelska
Utgivningsår: 2003
Antal sidor: 232
ISBN: 9780618380602/0618380604

Lär av kärlekens mästare

Kärlekens TAO

Jolan Chang, är den mänskliga massageapparaten. Tillverkad i Kina på 30-talet. Han är en kärlekens mästare, går på lågfart och högfart hur länge som helst. Tillfredsställer varje kvinna vilket han ägnat sitt liv åt. Han har löst problemet alla män drömmer om – att kunna ha sex hur länge som helst  och göra alla kvinnor lyckliga! Han har skrivit en bok i ämnet – Kärlekens Tao. Läs boken och lär du hur man tillfredsställer kvinnor! Kärlekens Tao är nödvändig att praktisera för den som vill vara frisk och bli gammal enligt Jolan Chang och hänvisar till de gamla kinesiska forskare och läkare som han stöder sina teser på.

Mr Chang kom till Sverige på 70-talet från Kina, via USA och Kanada. Han kom hit för att titta gamle kungens kinesiska samling och han stannade här. Jag bodde i Kanada tidigare men där fanns ett pollen där som jag var allergisk mot så jag flyttade hit för här finns en bra atmosfär och en bra omgivning. Här har jag kunnat praktisera mina teorier utan att någon lägger sig i. I Kina skulle det vara omöjligt att skriva en sådan här bok. Där är de så puritanska idag att de inte ens skulle våga tala om de här problemen och fastän taoismen som filosofi är djupt rotad hos kineserna praktiseras knappt kärlekens Tao i Kina.

Jolan Changs tankar kan låta revolutionerande men bygger på en gammal kinesisk tradition som helt enkelt kallas för kärlekens Tao. Det viktigaste enligt den är att mannen måste lära sig att kontrollera sin utlösning och inte få utlösning så ofta, vilket kanske inte är det lättaste om ens önskvärt. Jolan Chang hävdar att utlösningen inte är nödvändig för att en man ska bli tillfredsställd utan tvärtom är upplevelsen av ett samlag mycket större när mannen slutar att oroa sig för sin utlösning. Att älska hundra gånger utan sädesuttömning ska vara en bra regel. Alla håller kanske inte med om det här.

Själv får Jolan bara utlösning varannan, var tredje månad men påstår sig älska varje varje kväll, sju dagar i veckan. Men kanske är det lyckan för kvinnan för har man lärt sig kärlekens Tao kan mannen älska mycket och hur ofta kvinnan vill. Ingen kvinna behöver då gå omkring och vara otillfredsställd. En kvinna kan också känna tillfredsställelse utan orgasm och orgasmens roll är överdriven enligt författaren. Med hjälp av boken ska man bli en bättre älskare. Jolan Chang sa: jag skrev boken därför att jag tror en sådan här bok verkligen behövs. Vårt kärleksliv är inte tillräckligt och för många människor nästan helt obefintligt. För det har visat sig att kvinnor vill ha mer kärlek än vad männen kan ge.

Boken ska ha tagit fem år att skriva eftersom Jolan är perfektionist och noga med orden. Han skrev fem versioner innan han blev nöjd. Boken har under åren blivit översatt till många olika språk som franska, spanska, tyska, holländska, danska och svenska bland annat. Nu lyssnar människorna på mig och tror på mina idéer sa Chang efter att boken blev populär. Tidigare var det si och så med den saken.

Kärleken har gett mig en seg, en stark och en ung mans kropp. När folk ser mig i bara byxor är det ingen som tror att jag är så gammal som 60 år. Den som får utlösning ofta förlorar också sin kraft och ju äldre man blir desto färre lösningar ska man ha. Kärleken håller mig evigt ung. Kärleken kommer att ge mig långt och lyckligt liv, säger Jolan Chang. Själv är jag helt lycklig, antagligen en av den lyckligaste i världen. Jag avundas ingen, jag är inte svartsjuk och jag önskar ingen makt.

I sin bok lär Jolan Chang ut de rent praktiska metoderna för hur man lär sig kontrollera sin utlösning. Han beskriver även hur man undviker impotens och föreslår ställningar och mycket annat men boken är allt annat än pornografi. Boken används bland annat i undervisningen vid ett USA:s största universitet. Unversity of California i Los Angeles.

Jolan Chang säger att  kontrollerad utlösning är en effektiv preventivmetod. En kvinna som älskar med en man som behärskar Tao, behöver aldrig vara orolig för att bli med barn. Kvinnan slipper därmed alla farliga preventivmedel enligt Jolan som varnar för p-piller och säger att endast kondom och skum ofarliga preventivmetoder.

Boken bygger delvis på läror från en av den kinesiska läkekonstens fäder, Sun S’ su-Mo som föddes år 581. Han levde i 101 år och uppfann ett vaccin mot smittkoppor. Han satte även upp regler för hur ofta män kan ha utlösning:

 • En tjugoåring ska ha utlösning var fjärde dag
 • En trettioåring ska ha utlösning var åttonde dag
 • En fyrtioåring ska ha utlösning var tionde dag
 • En femtioåring ska ha utlösning tjugonde och
 • En sextioåring bör inte alls ha utlösning skriver han.

Men jag vill inte ha fasta regler utan det beror på hur bra man mår för övrigt skriver Jolan Chang. Egna kärlekspartners har han många. Mina kvinnor har aldrig varit äldre än 45 år. De yngre kvinnorna passar mig bättre, de är starkare, orkar mer. Och kvinnorna mellan 20-30 år behöver älska sju till nio gånger i veckan vilket passar mig. Det finns ju annars så mycket annat som tar tid som arbete och barn. Men man behöver inte ägna så mycket tid åt mat. De flesta lägger säkert ner tre timmar varje dag på att laga mat och äta. Dessutom äter många alldeles för mycket, säger Jolan Chang.

Kärlekens tao

Tao är en naturlig vishet som växte fram för många tusen år sedan. Ingen vet exakt när Tao kom till men på 500-talet f. Kr. samlade Lao Tzu dess grundsatser i en bok som han kallade Tao Te Ching. Den omfattar något mer än 500 ord, vilket gör den till ett av de kortaste av världslitteraturens stora verk. Tao Te Ching har översatts till många språk och det finns mer än trettio versioner enbart på engelska av skriften. Varje översättare har uppfattat och tolkat Lao Tzus ord på olika sätt.

Det grundläggande i den taoistiska filosofin är tron att energi och rörelse är källorna till allt liv. I tingens universella ordning är vi människor blott små obetydliga och sårbara varelser. Om vi inte befinner oss i harmoni med naturens oändliga kraft kan vi inte hoppas på att existera länge. Detta är den väsentliga tesen i Tao Té Ching. Tao är naturens oändliga kraft och filosofin är att hålla ut. För att följa Tao måste man vara avspänd och naturlig för att kunna bli en del av denna oändliga kraft.

Det var från denna ursprungliga och naturliga filosofi av klokhet, bevarande och anpassningsförmåga som Kärlekens Tao utvecklades.

Det finns tre grundläggande principer som skiljer  från andra studier av kärlekslivet. Man måste förstå dess principer riktigt innan man kan behärska dem.

Den första principen i Kärlekens Tao innebär att mannen måste lära sig att finna de intervall för sädesuttömning som passar hans ålder och hans fysiska kondition. Det kommer att stärka honom så att han kan älska närhelst han och hans partner så önskar och han kan fortsätta samlaget till dess att kvinnan uppnått full tillfredsställelse.

Den andra principen innebär en revolution för västerländskt tänkande för de gamla kineserna trodde inte att okontrollerad uttömning var det mest extatiska ögonblicket för mannen. När han väl inser detta kan han upptäcka andra och större njutningar i erotiken. Detta kommer i sin tur att göra det lättare för honom att kontrollera sin sädesavgång.

Den tredje principen som är mycket betydelsefull på ett annat sätt innebär att kvinnans tillfredsställelse är av största vikt. Detta är redan väl känt i västlandet genom arbeten av Kinsey och senare västerländska sexologer. Deras resultat har på senare år fått ännu större spridning genom de olika kvinnorörelserna och giltigheten i deras teser betvivlas nu knappast längre.

Hur viktigt det var att älska för det gamla taoisterna kan vi se i denna dialog ur Su Nu Ching:

-Kejsar Huang Ti: ”Jag är trött och disharmonisk. Jag är dyster och orolig. Vad skall jag göra åt detta?”
-Su Nu: ”All svaghet hos mannen måste tillskrivas ett felaktigt sätt att älska. Kvinnan är starkare till sitt kön och sin konstitution är mannen, liksom vattnet är starkare än elden.
-Huang Ti: ”Hur kan mannen iakttaga sin kvinnas begär och tillfredsställelse?”
-Su Nu: ”Det finns tio kännetecken. Mannen måste iakttaga dem och veta vad han bör göra.

Hemligheten med ett framgångsrikt kärleksliv ligger hos paret självt och i att de inte har några hämningar när det gäller att experimentera. Rygga inte tillbaka inför er partners i idéer eller förslag. Att älska på samma sätt varje gång kan jämföras med att äta bröd och mjölk varje mål, varje dag. Man skulle mycket snabbt trött på denna enformiga diet.  Man överdriver inte om när man säger att de olika ställningarna är kärlekens krydda. Utan alla dessa variationer skulle kärleken inte vara en så omstörtande upplevelse.

De tio kännetecknen man ska känna till är:

 1. Hennes händer av jade håller honom om ryggen och hennes underkropp rör sig. Hon sträcker ut tungan och slickar honom för att hetsa upp honom vilket visar att hon är starkt upphetsad.
 2. Hennes välluktande kropp ligger utsträckt  och är orörlig och hon andas häftigt genom näsan. Detta visar att hon begär att han ska förnya sina stötar.
 3. Hon öppnar sina händer för att leka med den sovande mannens hammare av jade vilket visar att hon hungrar efter honom.
 4. Hennes blick fladdrar och hennes ögonbryn skälver och hennes röst är skrovlig när hon mumlar smeksamma ord som visar att hon njuter av det.
 5. Hon fattar tag i sina fötter med händerna och öppnar sin Jadeport på vid gavel.
 6. Hennes tunga sticker ut som om hon vore till hälften i sömn eller svagt berusad. Detta visar att hennes blygd längtar efter djupa och grunda stötar och att hon vill att de skall utföras med kraft.
 7. Hon sträcker ut fötter och tår och försöker hålla kvar hans hammare av jade inne i sig men hon är inte säker på om hon vill att han skall stöta. Samtidigt mumlar hon med låg röst. Detta visar att Yins tidvatten är inne.
 8. Plötsligt vet hon vad vad hon vill och vrider sig litet i veka livet. Hon svettas lätt och samtidigt och ler samtidigt vilket visar att hon ännu inte är helt tillfredsställd.
 9. Den ljuva känslan har redan infunnit sig och hennes njutning stegras. Hennes Yin flödar. Hon håller honom hårt och även detta visar att hon ännu inte är helt tillfredsställd.
 10. Hennes kropp är het och fuktig av svett. Hennes händer och fötter är avslappnade. Detta visar att hon nu är fullständigt tillfredsställd.

Dessa kännetecken är beskrivna in i minsta detalj i boken vilket tydligt visar att de taoistiska läkarna studerade frågan intensivt. Vi har också skäl att anta att en tredje person måste varit närvarande för att i vetenskapligt syfte observera kvinnans reaktion i varje fas av kärleksakten. Vi vet också att vissa ställningar krävde tre deltagare och på så vis bör man ha kunnat inhämta en del kunskaper.

Vinna på casino och bli rik

Kasino Hur man spelar för att vinna

Att bli rik drömmer många om och det både enklaste och svåraste sättet är nog att vinna pengar. Enklast för att det kräver minimal ansträngning och svårast för att det är ytterst få som vinner. Går det med hjälp av en bok lära sig hur man vinner? Ja det ska vi undersöka. Att spela på casino verkar i högsta grad populärt med tanke på all reklam i radio och TV för olika nätcasinon. Att spela online är nog det vanligaste får vi anta då vi bara har fyra fysiska casinon i Sverige och som alla drivs av Statliga Casino Cosmopol (läs:Svenska Spel). Boken vi ska titta närmare på har några år på nacken men spelen är desamma och reglerna likaså oavsett om man spelar casino online eller i ett riktigt casino.

Vad kan vi då lära oss av en bok som gör att vi kan lära oss att vinna? Ja det första måste vara att vi på något sätt kan påverka utfallet av spelet. Att kasta ett par tärningar ger ett helt slumpmässigt resultat så spelen måste på något sätt kräva viss form av kunskap och skicklighet för att vi ska kunna få en fördel. Att lära sig vinna på Lotto, triss och andra slumpspel kan vi knappast läsa oss till då dessa spel bara beror på tur till 100 procent. Och att lita på turen är som bekant sällan en väg till framgång. Keno som är ett av turspelen som nämns har tydligen en 2000-årig historia i Kina och det är således inget Gotländskt spel som man lätt kan förledas att tro.

Spelautomaten som är det i särklass populäraste spelet på dagens onlinecasinon är så klart 100% slumpmässigt vilket kan antas vara förklaringen till populariteten samtidigt som det spelet att variera i oändlighet med olika teman och funktioner. Det är bara att bege sig till ett av alla hundratals nätcasinon för att hitta tusentals olika spelautomater. Föregångaren Liberty Bells uppfanns 1899 av Charles Fey i San Fransisco. Frukterna i spelen som förekommer än idag sägs komma från smakerna på de tuggummin man kunde vinna i de första enarmade banditerna.

Spelare eller ej så känner alla till Las Vegas som är spelstaden nummer ett. En del har väl förändrats under åren men 33 miljoner besökare per år, 120 000 spelautomater och 4000 spelbord talar sitt tydliga språk. Folk gillar att spela! Är det spelandet eller hopp om vinster som lockar? Kanske båda delarna. Författaren Belinda Levez börjar boken med att ge en översikt av spelandets ursprung och historia. Olika former av hazardspel (spel om pengar eller andra värdesaker) har förekommit i tusentals år och har under århundradena förbjudits om och om utan framgång. Nuförtiden är receptet i stället legalisering och skatt, vilket inte minst ger ett tillskott till statskassan.

I boken Kasino ges översiktliga förklaringar och beskrivningar av ett antal spel och vad man kan läsa sig till är de populäraste spelen även på casino de som är helt slumpmässiga som spelautomater och roulette. Förklaringen är att de är enkla att lära och inte kräver någon kunskap. Där kommer vi tillbaka till att det ska vara enkelt att spela. Hellre leva på hoppet än på kunskap alltså. Lite förvånande kanske men enligt en studie som nämns i boken är det främst akademiker med en högre inkomst än medel som spelar på casino och att tre av fyra gör det för att vinna pengar medan resten spelar för nöjes skull.

För att titta på spelen som kanske är det intressantaste om vi nu ska de om det går att lära sig att vinna på spel så beskrivs alla vanligt förekommande spel översiktligt med historia och lite annat runtomkring.  Hur spelen går till beskrivs utförligt med bilder och roulette som har funnit is 300 år beskrivs ingående. Spelt är dock till hundra procent slumpmässigt så där kan vi inte lära oss något hur vi blir vinnare på att spela. Detsamma gäller för spelen Keno, Big Six Wheel och Boule som tydligen även är en sorts casinospel. Det vi kan lära oss här att casinots fördel varierar vid olika spel och på Boule har casinot en fördel på 11,11% jämfört med Fransk roulette där fördelen för casinot är mer måttliga 2,7%. Vill vi försöka vinna gäller det såldes välja rätt spel för att ha så stor chans som möjligt. Att casinot är den stora vinnaren i båda fallen är dock enkelt att kontrastera.

Blackjack som bygger på kortspelet 21 beskrivs utförligt och det är också ett av de spel där casinot har minst fördel om man spelar korrekt. Genom olika tekniker som korträkning kan man som spelare även få en fördel mot casinot. Detta är förstås inte uppskattat av casinona som därför använder flera kortlekar, ofta åtta stycken för att försvåra. Spelare som misstänks för korträkning och liknande ”fusk” blir portade från casinona. På internetcasinon fungerar så klart inte dylika tekniker. För den som vill testa att slå casinot finns en intressant video på Youtube om ett gäng studenter som samarbetade och vann stora summor.

Tärningsspel som Craps beskrivs också och det är ett komplicerat men populärt casinospel. Eftersom det är tärningar som bestämmer är det alltså ett turspel som vi inte kan lära oss vinna på men för den som vill spela för nöjes skull kan läsa hur det går till. Two-Up som nog är en ny bekantskap för de flesta ett annat turspel som går ut på att singla slant men det förekommer visst bara på casinon i Australien. Det låter underhållande men så klart inget vi kan bli vinnare på.

Poker är ett spel som fått en stor del av boken och det är kanske inte främst ett casinospel då man spelar mot andra spelare och inte mot en dealer eller croupier.  Här kan man däremot ha en stor fördel mot andra spelare om man har kunskap om oss och sannolikheter. Detta spel går att lära sig vinna på och här är det även tillåtet att fuska eller bluffa som kanske är mer korrekt. De andra spelarna vet inte vad man har för kort så man kan utge sig för att ha en helt annan hand än man verkligen har. Helt klart ett intressant spel och det finns spelare som över tiden vunnit mycket pengar på poker (och som förlorat mycket!). Varianter som beskrivs är Mörkpoker, Stötpoker, Texas Hold’em och Omaha. Den vanligaste varianten idag är Hold’em. En variant som faktiskt spelas mot casinot är  Carribean Stud Poker och Videopoker som är en blandning av poker och spelautomat.

Ett glamoröst spel som beskrivs i boken är Baccarat och ofta spelas i lyxiga miljöer och med stora insatser. Kanske därför det inte är så vanligt bland vanligt folk. Spelet hittar man givetvis i lyxiga casinon som i Baden-Baden och Monte Carlo men också på Casino Cosmopol. På internet har de flesta casinon som erbjuder bordsspel även Baccarat, i Europa ofta i form av Baccara utan t och som Punto Banco. Baccarat är delvis ett skicklighetsspel där man kan förbättra sina chanser men casinot har ändå en fördel så inget vi kan lära oss bli vinnare på.

Detta är de spel man kan läsa om i boken och vi kan väl konstatera att vi inte kan bli vinnare över casinot då det alltid har en fördel i alla spel men genom att välja ”rätt” spel är chansen att vinna större. Eller kanske vi ska skriva att risken att förlora är något mindre i de spelen. Vill man bli en vinnare är det Poker man får satsa på men då spela mot andra spelare som man kan vinna över. Där blandas skicklighet med tur. Spelar man på ett casino eller en pokersajt på nätet tar de dock ut en avgift på några procent på varje hand, så även om man är en vinnare är det inte säkert att man går hem som en vinnare när pengarna räknas.

I slutet av Kasinoboken kan vi läsa om olika casinon runt om i världen, vilket kan ge en viss behållning även om det inte för oss närmare målet att bli vinnare på på casino. Vi kan här läsa om de kändaste casinona i Lasvegas,  Binion’s Horseshoe, Bellagio, Ballys, Ceasars Palace, Circus Circus, Excalibut, Luxor med flera. Alla spektakulära på olika sätt. Några casinon på andra platser i USA beskrivs också. Atlantis i Kraibien kan vi också läsa om liksom de mest kända i Europa som Monte Carlo och Baden-Baden. Autstrlien, Nya Zeeland och Sydafrika får vi också besöka.

Summa summarum kan vi konstatera att vi inte lär oss bli vinnare av att läsa denna bok men vi lär oss hur spelen går till. Att kalla boken för ”En praktisk handbok – Hur man spelar för att vinna” är därmed en något missvisande titel men sannolikt mer säljande. Vi kan i alla fall konstatera att på vissa spel kan man öka chanserna att vinna och på spel som poker kan man bli en vinnare om man spelar mot andra spelare. Hur man blir en vinnare lär man sig trots allt inte i denna bok utan då får man fördjupa sig i mer specialiserad litteratur eller läsa mer på nätet som är en outgrundlig källa av information. Bästa sättet när man fått grundliga kunskaper är nog att skaffa sig egen erfarenhet genom att spela och det kan man enkelt göra på nätet utan att behöva riskera några större summor.

 • Titel: Kasino – En praktisk handbok – Hur man spelar för att vinna
 • Författare: Belinda Levez
 • Förlag: Forum
 • Språk: Svenska
 • Utgivningsår: 2001
 • Antal sidor: 160
 • ISBN: 91-37-11939-7
 • Övrigt: Läs mer om olika casinospel som roulette, blackjack, poker, spelautomater.

Tankar om hjärnan

Tankar om hjärnan
Hur står det till med minnet? Känner du dig förvirrad, mycket att tänka på? Hjärnforskaren Torkel Klingberg har skrivit boken ”Den översvämmade hjärnan – en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden”, där han bland annat förklarar varför våra hjärnor inte alltid lyckas hänga med och ta in all information vi bombarderas med dagligen. Johan Wicklén känner igen sig och har skrivit en essä med utgångspunkt i Klingbergs bok.

Jag kommer in i rummet, går genast ut därifrån, kommer på att det var något jag borde ha hämtat, men kommer inte ihåg vad. Sätter mig framför datorn, sätter på lite musik och öppnar ett nytt fönster, det tionde. Det var något jag skulle titta efter; mailen, schemat, bloggen, något forum eller var det kanske ett nytt avsnitt av någon teveserie som jag skulle tanka ner. Micron piper, mobilen ringer, msn-fönstren ploppar upp som bitska kamphundar på dataskärmen; det är en symfoni eller snarare en kakofoni av skrällande stressmoment. Jag vill dirigera, ta kontroll, men jag inser snart att jag får vara nöjd om jag ens lyckas hålla en något så när rak takt. Posten vräker ner på hallmattan och jag försöker komma på var jag lagt mina glasögon. Jag sonderar terrängen, rör mig snabbt i rummen, multitaskar så gott jag kan när jag, trots att jag utan mina glasögon knappt kan se något, lyckas läsa posten, tömma micron, ge mig in i två msn-konversationer samt inse att det jag tidigare letat efter var mitt lilla röda usb-minne.

Äter lunch och plöjer igenom en artikel inför föreläsningen, tänker på jobbet ikväll. Springer iväg till föreläsningen, tänker på artikeln jag nyss läste och slås av att jag knappt kommer ihåg ett ord av den. Halvsover mig igenom föreläsningen; slöantecknar, lyssnar med ena örat och försöker behålla fokus. Jag tänker på ett Frank Zappa-citat: “If you want to get laid, go to college. If you want an education, go to the library.” För mycket distraktioner i föreläsningssalen; killar med myggjagare på fötterna, Acne jeans och v-ringade Filippa K t-shirts tätt inpå kroppen. Tjejer i alla möjliga kreationer, blivande diplomater, eller handläggare på försäkringskassan – jag tänker att Frank Zappa visste vad han pratade om. Går iväg till biblioteket, sätter mig ner och försöker läsa. Kaffemaskinen slamrar och pyser, tre Tremobiler ringer samtidigt, återigen myggjagare och högklackat mot stengolvet; pulsen är ojämn, det vibrerar i luften, jag har blivit av med taktpinnen och publiken har lämnat lokalen.

Jag tänker på mina studieskulder. Det känns som jag är på ett vuxendagis där barngrupperna bara blir större och större. Var hittar jag lugn och ro? Alla intryck, alla bilder, alla budskap. Hjärnan känns överstimulerad och jag försöker sålla ut det viktiga i all information som når mina sinnen. Journalisten och aforistikern Carl Hammarén formulerade det pregnant: ”En liten tröst när man känner sig trött i hjärnan är att det bör vara ett bevis för att man har en.” Idag tror jag det är mer regel än undantag att känna sig lite trött i hjärnan. För visst är det en hektisk tid för människans hjärna. De senaste tio åren har allt exploderat, intensifierats och det har säkert sagts i alla tider, men vi lever sannerligen i en spännande tid, det är nu det händer – det vill vi i alla fall tro. På 1400-talet var det blytyperna, träsnittet och papperet som tillsammans skapade förutsättningarna för en informationsexplosion av gigantiska mått. Idag är det informationstekniken, som genom dagliga framsteg inom datateknik och telekommunikation, sätter agendan för hur vi tar oss an information. Torkel Klingberg, hjärnforskare på Stockholm Brain Institute, Karolinska Institutet, skriver i sin bok Den översvämmade hjärnan – en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden, att dagens människor har en hjärna som genetiskt sätt närmast är identisk med cromagnonmänniskornas. Cromagnonmänniskorna tillverkade visserligen – för den tiden – en hel del avancerade redskap och deras grottmålningar kan kanske, med en hel del god vilja, ses som en föregångare till 1900-talets naivistiska konst. Men vi ska alltså networka, multitaska, dricka latte och vara globalt medvetna renässansmänniskor, med i stort sett samma hjärna som dessa urmänniskor använde för att tillverka fiskekrokar och pilbågar – kan det vara möjligt?

Även om det kan verka vara en till synes svindlande tanke, att vår hjärna sett likadan ut i flera tusen år, är det inte läge att gräva ner sig för det. Hjärnan är nämligen formbar, möjlig att träna och enligt Klingberg visar forskningen på att hjärnkartan inte är statisk, utan ständigt ritas om beroende på den information hjärnan får eller inte får. Men hur reagerar då hjärnan på den stigande informationsfloden, blir vi smartare? Enligt den nyzeeländska sociologen James Flynns forskning har resultaten på intelligenstester stigit under hela 1900-talet. Tendensen att det genomsnittliga IQ-värdet ökat har passande fått namnet Flynneffekten, och Klingberg är inte sen med att dra paralleller mellan Flynneffekten och den informationsflod och de tuffa mentala krav som ställs på den moderna människan. Klingbergs introducerar tidigt i texten arbetsminnet, det är arbetsminnet som svämmar över när vi känner oss otillräckliga och det är antagligen just arbetsminnet som tränas upp av vår informationstäta omgivning. Arbetsminnet är – för att hålla det kort – den del av minnet som vi använder när vi bearbetar det vi gör just nu. Till skillnad från långtidsminnet, vars förmåga att lagra information är närmast obegränsad, har arbetsminnet en tydlig gräns. Klingberg skriver om den amerikanske psykologiprofessorn George Miller och dennes berömda artikel från 1956: Det magiska talet sju, plus/minus två – eller några gränser för vår förmåga att processa information. Hypotesen var alltså att människans mentala bandbredd klarade av att hålla ungefär sju enheter i arbetsminnet samtidigt. Informationsteori blev psykologi och även om inte Millers magiska sju är ett vedertaget mått på vår förmåga att processa information ger den oss ändå en påminnelse om att det finns en begränsning i arbetsminnet – en begränsning som vi kanske kan töja och bända, och det är här Klingbergs bok försöker komma med svar.

Vad kan vi då göra för att träna vårt arbetsminne? Hur ska vi göra för att slippa flacka runt som virriga höns i en värld vars tempo tycks accelerera dag för dag? Att likna hjärnan vid en muskel anser Klingberg vanhelgande – hjärnans komplexitet är allt för stor för en sådan liknelse, men däremot kan just arbetsminnet liknas vid en muskel, låt oss säga en biceps. Varje gång vi rör armen, varje gång vi lyfter något, må det vara en tidning eller en mjölkkartong, aktiveras biceps. Om vi däremot vill att biceps ska växa till sig och bli starkare, räcker det inte med det vardagliga användandet av muskeln. Det dagliga användandet kommer visserligen att hindra muskeln från att förtvina, men kommer knappast att forma den till något att visa upp på stranden. För att få muskeln att växa behöver vi träna målmedvetet; ligga nära vår kapacitetsgräns och arbeta oss uppåt bland vikterna. Likadant verkar arbetsminnet fungera; de dagliga övningarna håller hjärnan i trim, men för att kunna expandera mentalt verkar det som vi måste pressa oss till problemlösning precis på gränsen till vad vi klarar av. Klingberg tror att fler och fler kommer bli varse möjligheterna med ett mentalt gym – vi formar kroppen, varför inte hjärnan?

I The Einstein Aging Study, en amerikans studie som visar att kognitiva förmågor påverkas av dagliga aktiviteter, följde man 400 pensionärer under en femårsperiod. Här kunde man se att läsning, schack, musicerande och dans alla verkade minska risken för demens samt förbättra den kognitiva förmågan. Dock räckte det inte med att utföra dessa övningar en gång i veckan, utan det var hos testpersoner som utförde dessa aktiviteter flera gånger i veckan man kunde se tydliga resultat – vardagsaktiviteter som utförs med en viss intensitet kan alltså ge en positiv effekt på hjärnan. Schack i alla ära, men hur är det då med nya medier? Dataspel, datorer och populärkultur kräver en hel del av våra hjärnor och i Steven Johnsons bok Everything Bad Is Good For You illustreras detta genom att jämföra teveserien Starsky & Hutch (70-tal) och dess raka dramaturgi med den mer komplexa teveserien Sopranos (99-07), där varje avsnitt kan innehålla en rad olika tematiska trådar som flätas samman. Uppbruten kronologi är vardagsmat i mainstream-film och dagens unga möter en populärkultur som många gånger kräver långt mer abstrakt tänkande, avancerat pusslande och bryderi än den – många gånger triviala och enkelspåriga – populärkultur som fanns för några decennier sedan.

Angående dataspel – ett media som blivit påhoppat och anklagat för att ligga bakom ADHD, våldsbrott och barnfetma – skriver Klingberg att Folkhälsoinstitutet nyligen gett ut en rapport där man gått igenom en rad vetenskapliga studier om effekten av dataspel. Resultatet visar ingen negativ effekt på koncentrationsförmågan, men däremot en positiv effekt på den spatiala förmågan (lösning av uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till varandra) samt reaktionstider. Dataspel, film, teve och vardagssysslor kan alltså ge positiva effekter på hjärnan, men hur går det ihop med den stressfulla tillvaro många av oss lever? Vi har fortfarande en begränsad bandbredd och när arbetsminnet svämmar över känner vi oss otillräckliga och förvirrade; vår uppmärksamhet riktas mot allt fler saker och vad spelar några extra IQ-poäng för roll när man känner att man inte har kontroll över sin vardag?

Den amerikanske psykologen Mihály Csíkszentmihályi är berömd för sitt arbete om lycka och kreativitet, samlat under begreppet flow; en känsla när man helt absorberas i en aktivitet som kräver full koncentration och ställer höga krav på utövaren. Inte för lätt, då känner man en tristess, men inte heller för svårt, för då blir flow istället stress. Kanske är det just arbetsminnet som när man tänjer dess gränser maximalt, skapar denna känsla av flow. En viktig förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår mentala kapacitet utan att duka under av stress, är helt klart att inse begränsningen i arbetsminnet. När vi väl inser att vi inte kan göra allt samtidigt, att vi måste få lugn och ro ibland och att det effektivaste sättet att spara tid kanske inte alltid är att göra allt samtidigt, kan vi förhoppningsvis finna flow i fler situationer i våra liv.

Självklart borde vi när tillfälle ges – och när god vetenskaplig forskning ligger till grund för metoderna – träna våra hjärnor och försöka öka vår mentala bandbredd så mycket det är möjligt. Arbetsminnet och långtidsminnet behöver varandra och när vi dränker vårt arbetsminne med information blir det svårt för långtidsminnet att lagra något vettigt. Detta leder i sin tur till att vi känner att dagarna fullkomligt rasar iväg under våra fötter; vi kommer inte ihåg, för vi har stressat och pressat oss igenom veckorna, månaderna och åren. Helt plötsligt är man 70 år, det är november, snöslask och duggregn – man tänker att alldeles nyss var det sommar, man var 20 år och nykär. De delar av sitt liv man inte kommer ihåg har man inte levt kan det ibland kännas som. Minnen finns inte där och man tvingas rota runt i en dimma av vaga förnimmelser för att hitta bitarna till sitt livspussel. Hjalmar Bergman förstod vikten av ett gott minne, även om han säkerligen skulle vilja förtränga en hel del av sina egna. Så här inleder han romanen Clownen Jac från 1930: ”Minnet, vårt minne, är en förunderlig sak – nyckfullt, opålitligt, skämtsamt, illfundigt, pinsamt försvagande, tröstande men framför allt – oumbärligt. Vi lever genom minnet, vi lever i minnet, ingenting sätter vi – och det med rätta – så högt som ett gott minne. Hon är vår dagliga oumbärliga tjänarinna och hon blir vår härskarinna. Sviker minnet, träder strax slumpen i kraft. Man lever nyckfullt, man har saker och ting på känn. Nå ja, ibland går det ju bra även på det sättet.”

Titel: Den översvämmade hjärnan – en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden
Författare: Torkel Klingberg
Förlag: Natur & Kultur
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2007
Antal sidor: 192
ISBN: 978-91-27-11408-1

Litteraturens nytta och onytta

En gång skrev The Guardian att det minsann är nyttigt att läsa. Det är bevisat, rent naturvetenskapligt. Det är nämligen så att forskarna har kommit fram till att olika områden i hjärnan aktiveras beroende på vad som händer i den text man läser. Läsningen blir en mental simulering av en verklig händelse.

Forskarvärlden häpnar. Som om det aldrig inträffat att människor blir kåta, rädda, glada, kära av att läsa.

Då är det tur att det finns de som Mikita Brottman, sådana som vågar tala sanning om vad läsning verkligen är: Onani. I The Solitary Vice: Against Reading gör hon upp med tanken om den förädlande skönlitteraturen och jämför läsandet med en simpel stund med sig själv i ensamhet.

Svenska Dagbladet skrev en understreckare om Brottman härom året.

Så, nästa gång du ägnar dig åt självbefläckelse i stället för Proust eller Austen och känner dig lite skamsen efteråt och tycker att du borde använt tiden bättre. Don’t.

Virkad tanga och drejade dubbeldildos för hemmafixaren

Tillverka dina egna sexleksaker

Blev det tunt med julklappar i år? Inga direkta spänningsmoment eller överraskningar? Då kanske det är dags att ta saken i egna händer, och göra lite klappar själv. I boken Tillverka dina egna sexleksaker ger Matt Pagett tips och instruktioner om hur femtio sexleksaker enkelt kan tillverkas i hemmet.

Boken ser ut som en klassisk gör-det-själv-bok från åttiotalet, med flerstegsinstruktioner, små faktarutor och stela, förklarande bilder i gräsligt bruna, gula och beiga färger. Under de fem rubrikerna ”Grunderna”, ”För honom”, ”För henne”. ”För par” och ”Förvaring” förklaras tillverkningen av sådant som fruktsköten, stickade stakvärmare, rysk rosett, vegodildo, James Bondage, salami i sele och sexiga snickarbälten.

Det hela är, inte helt oväntat, helt heteronormativt inriktat, med gissningsvis heterosexuella småvilda par, som största målgrupp. Fokuset ligger nästan uteslutande på penetration, antingen med redskap som det går att penetrera med, eller saker som man kan penetrera, uppblandat med lite virkade klädesplagg.

Tilltalet i Tillverka dina egna sexleksaker är så långt från sexigt det går att komma, med en blandning av hobbysnickarjargong och lite tjofadderittan. Frågan är såklart – är det på riktigt eller är det på skoj? Jag skulle säga att det är sju delar skoj och tre delar uppriktigt tipsande. Men det roliga håller inte direkt från pärm till pärm. Genrekrockskämtet fungerar inte särskilt länge och Pagett hade gärna fått ta ut svängarna ännu mer, vågat vara lite oväntad. Uppborrade pumpor, avtvättade gurkor och täljda trädildos känns hyfsat förutsägbart.

Men det är klart, för de maniska hemmafixarna är väl det här en annorlunda och ganska kul grej. Om de nu inte redan betraktar Ernst som det fulländade runkobjektet och läser heminredningstidningar som andra läser porr.

Titel: Tillverka dina egna sexleksaker
Författare: Matt Pagett
Översättare: Ulf Gyllenhak
Förlag: Forum
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 128
ISBN: 978-91-37-13262-4

Horig vardag

Svenska flicka - Liw Enqvist

Liw Enqvist har med Svenska flicka skrivit en självbiografisk roman om sitt liv som strippa och prostituerad i Italien. Bakgrunden till Livs yrkesval får man aldrig reda på, hon nämner att motivet är hämnd men går sedan inte närmare in på saken. Det vi har här är istället en redogörelse för vardagen som hora, varken mer eller mindre. Det som skiljer Enqvists berättelse från andra liknande är att författaren själv valt att leva detta liv och att hon är relativt positiv inställd till livet som prostituerad.

Enqvist är dock ingen vidare språklig begåvning, Svenska flicka är klumpigt skriven och det saknas djup i beskrivningarna av denna vardag. Dessutom är historien enformig, man kastas direkt in i den italienska sexindustrin och lämnar den inte för en sekund under hela boken. Livs stretande inom denna smutsiga bransch består av en lång rad upprepningar på temat ”nattklubb – slemmig kund – sex”.

Det monotona upplägget av Svenska flicka är dock paradoxalt nog även dess styrka. När Liv i slutet av boken beskriver vad några av hennes kunder vill göra med henne – en kund vill se henne bli ”knullad med en grön banan för de håller trycket mycket längre än gula” till exempel – höjer man inte längre på ögonbrynet. Och häri ligger bokens stora förtjänst, Livs vardag har då man kommer till slutet av boken även blivit vardag för läsaren.

Det som Svenska flicka saknar i litterära kvalitéer uppvägs av ämnets angelägenhet, att på ett ifrågasättande sätt försöka lyfta debatten kring prostitution till en nivå där alla röster finns representerade. Att låta en prostituerad komma till tals i debatten i Sverige kring prostitution 2008 är egentligen skäl nog för att ge ut, samt skäl nog att läsa, denna bok. Om jag däremot kommer att läsa någon av uppföljarna, Svenska flicka är första delen i en trilogi, är mera tveksamt.

Titel: Svenska flicka
Författare: Liw Enqvist
Förlag: Normal förlag
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 294
ISBN: 978-91-85505-66-1
Läs mer: Tidningen Kulturen

Kina – en koloss i obalans

I slutet av september blev taikonauten Zhai Zhigang den förste kines att promenera i rymden. Den kinesiska rymduppvisningen var en av de första delarna i det rymdprogram, som så småningom ska leda till en kinesisk månlandning. Resan var en storslagen propagandauppvisning och avslutning på Peking-OS – Kina från dess bästa sida.

Men samma månad kom också avslöjanden om den mjölkskandal där över 50 000 barn blivit förgiftade. Och det stod snart klart att flera kinesiska myndigheter känt till mjölkskandalen innan OS började, men tystat ner den för att inte störa de olympiska spelen.

Och så här verkar det fungera. Kina är ett land av ytterligheter. Världens folkrikaste land, med en tillväxt runt tio procent de senaste trettio åren, har växtvärk. Samtidigt som hundratals miljoner kineser kan glädjas åt ökad välfärd och nyvunna friheter, ökar klyftorna och missnöjet i flera regioner. Om detta berättar Kina-korrespondenterna Göran Leijonhufvud och Agneta Engqvist i reportageboken Kina – den haltande kolossen.

Boken bygger både på nytt material samt en rad artiklar, både nya och gamla, som paret skrivit under sin tid i Kina. Bokens första del tar itu med städerna. Enorma smältdeglar där gammalt ständigt rivs för att göra plats för nytt. Där myndigheter exproprierar attraktiv mark och tvingar fattiga arbetare att flytta med bara en spottstyver i kompensation.

Det historiska Peking går förlorat bit för bit till förmån för megalomaniska byggprojekt och hypermodern arkitektur. Den nedmontering av de traditionellt kinesiska som kommunistpartiet initierade på 50-talet fortsätter nu under kapitalistisk flagg. Nedslående är också att de fattiga bönder som i miljontals söker sig till städerna för att arbeta, har helt andra rättigheter än infödda stadsbor. Ett a- och ett b-lag har bildats, vilket gjort att kriminalitet och prostitution ökat lavinartat i städerna.

Bokens andra del tar oss med till periferin, till de mindre byarna, långt borta från de nyrika urbana kineserna. Här får vi möta fattiga bönder, korrumperade ledare och kvinnor som behandlas som tredje klassens medborgare. Även Tibetproblematiken behandlas ingående och ibland bränner det till rejält, som när författarna berättar om den blodgivarskandal med hundratusentals hiv-offer som myndigheterna nästan lyckades tiga ihjäl.

Kina – den haltande kolossen är en utmärkt guide till nutidens och framtidens Kina. Författarna har det inifrånperspektiv som är viktigt för att kunna ge en mer balanserad och komplex bild av landet som ofta beskrivs i allt för förenklade termer i svensk media.

Titel: Kina – Den Haltande Kolossen
Författare: Göran Leijonhufvud & Agneta Engqvist
Förlag: Albert Bonniers Förlag
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2008
Antal sidor: 271
ISBN: 9789100120146

Silc förlag vågar visa verklighet

Fredagen den 27 oktober 2006 fyllde Dawit Isaak 42 år, då hade han suttit fängslad i 1860 dagar, utan rättegång och utan att anklagats formellt för något brott. Isaak är svensk medborgare sedan 1992, främst känd som journalist, författare och dramatiker, och var en av förkämparna för ett demokratiskt och fritt Eritrea, men stämplades av regimen som landsförrädare och dissident. Silc förlag gav 2004 ut boken Dawit och friheten och har även gett ut ett antal andra skrifter som: ”tar tempen på arbetet för demokrati i olika delar av världen”. Det är ofta välskrivna och engagerande små böcker, med mycket tänkvärt innehåll.

I Dawit och friheten samsas ett antal författare, som i kortare texter ringar in både Eritreas problem och fallet Isaak. Både personligt och strikt informativt samsas i boken som ger en gedigen beskrivning av ett demokratiseringsprojekt som slutat i ett totalitärt styre, där varken pressfrihet eller yttrandefrihet respekteras.

Ett problem som ofta uppkommer i politisk litteratur är dess oförmåga att tilltala rätt (ny) publik. Kanske finns det allt för mycket media och enkla stimulantia för att få människor att läsa böcker som bränner. Böcker om människor som torteras och hålls inspärrade i kalla mörka celler kan aldrig vara ”lättsmälta”. Jag skulle aldrig använda ord som: rolig, gemytlig, trevlig eller angenäm för att beskriva den läsupplevelse denna litteratur ger mig. Däremot kan böckerna vara engagerande, svidande, informativa och obehagligt sanna. Folkbildning är en viktig del i en politisk kultur och självklart något som motarbetas i Eritrea, men hur är det med den svenska folkbildningen? Om böcker som Dawit och friheten sålde lika bra som Mat-Tinas kokböcker så skulle jag vara lugn, men som det ser ut idag så läser allt för många för mycket med för lite substans och mening.

Dawit och friheten är inte behaglig att läsa, men i skribenternas engagemang finns en glöd som smittar mig, en glöd som gör att jag hädanefter kommer att följa utvecklingen i fallet Isaak och förhoppningsvis göra något för att stödja kampen. Så kanske Dawit Isaak en dag får återförenas med sin familj.

Titel: Dawit och friheten
Författare: Johan Karlsson & Rickard Sjöberg (red)
Förlag: Silc förlag
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2004
Antal sidor: 126
ISBN: 9197477176
Övrigt: Besök gärna freedawit.com, en svensk sida som håller koll på det senaste i fallet Isaak. Här kan ni bl.a. köpa tröjor, knappar, vykort, klistermärken och böcker för att stödja kampen för att få Dawit Isaak frisläppt.

Skämttecknaren herr Sandberg

Att Lasse Sandbergs illustrationer var något utöver det vanliga, förstod jag redan under högläsningen på dagis. Med sina halvskeva collage, snälla ögon och lockande fantasivärldar, har han i barnböcker som Lilla Anna, Spöket Laban, Tummen och Pulvret hänfört otaliga skaror barn i stora delar av världen.

”Jag blev skämttecknare för att hämnas på alla vuxna som varit taskiga mot mig när jag var liten. Sen blev jag barnbokstecknare för att återerövra den barndom jag aldrig haft.” dessa två meningar inleder Nisse Larssons tecknarbiografi om Lasse Sandberg. Här är det Sandbergs liv som skämttecknare som behandlas, något som han var känd för långt före ”Lilla Anna”- böckerna. Författaren Nisse Larsson har komponerat en luftig och bildrik biografi, utan onödiga pretentioner, men med en värme och respekt som lyser igenom under hela läsningen. Boken har sin utgångspunkt i intervjuer med Sandberg samt ett fylligt urval av hans skämtteckningar från sent 40-tal och framåt.

Sandbergs satir- och skämtteckningar behandlar det mesta och funkar fortfarande, trots att vissa har över 50 år på nacken. Politisk satir, serieparodier, absurd humor och en del metafysiskt grubbleri visar upp en för mig helt ny sida av Sandberg, en sida som har kommit i skuggan av den vida berömmelse han nått tillsammans med sin fru Inger, genom de barnböcker de tillsammans producerat genom åren.

Det känns mycket befriande att en gedigen biografi, som till stor del består utav bilder, kan ge en fullt så god bild av ett konstnärskap som en lunta på 400 sidor fyllda med anekdoter och överflödig information. Synnerligen ett förtjänstfullt arbete av författaren. Jag väntar med spänning på flera tecknarbiografier från det lilla förlaget ”Nisses böcker”. Tills dess föreslår jag att ni genast inhandlar ”Skämttecknaren herr Sandberg”.

Titel: Skämttecknaren herr Sandberg
Författare: Nisse Larsson
Förlag: Nisses böcker
Språk: Svenska
Utgivningsår: 2006-09
Antal sidor: 128
ISBN: 9197565148